Bez obzira što vam nudim sheme za montirati tunju, preporučam da se lovi samo na peškafondo jer će rezultat biti puno bolji.